TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT VÀ SẠT LỞ ĐẤT TRÊN KHU VỰC TỈNH LAI CHÂU, ĐIỆN BIÊN, SƠN LA

TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT VÀ SẠT LỞ ĐẤT  TRÊN KHU VỰC TỈNH LAI CHÂU, ĐIỆN BIÊN, SƠN LA

Hiện nay, trên khu vực tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La đang có nơi mưa vừa, mưa to. Lượng mưa trong 3 giờ vừa qua (từ 2 giờ đến 5 giờ ngày 04/10) tại Mường Báng (huyện Tủa Chùa, Điện Biên) 32mm, Mường Chiên (huyện Quỳnh Nhai, Sơn La) 24mm...
Cảnh báo:
Trong khoảng từ 1-3giờ tới, khu vực tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La sẽ có mưa với tổng lượng mưa phổ biến từ 30-60mm.
Trong khoảng 1-3 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại một số nơi thuộc tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La đặc biệt tại các huyện:
Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại các huyện:
-    Tỉnh Lai Châu: Huyện Mường Tè, Than Uyên, Sìn Hồ.
-    Tỉnh Điện Biên: Huyện, Tủa Chùa , TX. Mường Lay, Tuần Giáo.
-    Tỉnh Sơn La: Huyện Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mường La.
Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trung bình tại các huyện:
-    Tỉnh Lai Châu: Huyện Phong Thổ, Tân Uyên, Tam Đường.
-    Tỉnh Điện Biên: Huyện Mường Chà, Mường Nhé, Mường Ảng.
-    Tỉnh Sơn La: Huyện Sông Mã, Sốp Cộp.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
Tin phát lúc: 5h30’