TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT VÀ SẠT LỞ ĐẤT TRÊN KHU VỰC TỈNH LAI CHÂU, HÀ GIANG

TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT VÀ SẠT LỞ ĐẤT TRÊN KHU VỰC TỈNH LAI CHÂU, HÀ GIANG

TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT VÀ SẠT LỞ ĐẤT TRÊN KHU VỰC TỈNH LAI CHÂU, HÀ GIANG

Hiện nay, trên khu vực tỉnh Lai Châu, Hà Giang  đang có mưa, đến mưa vừa. Lượng mưa trong 3 giờ vừa qua (từ 2 giờ đến 5 giờ ngày 12/10) tại Nậm Hãn 2 ( Lai Châu): 44mm, Nậm Hàng (Mường Tè, Lai Châu) 37mm, Căn Co (Sìn Hồ, Lai Châu)  23mm, Xuân Giang (Quang Bình, Hà Giang): 10mm
Cảnh báo:
Trong khoảng 3-6 giờ tới, khu vực tỉnh Lai Châu, Hà Giang tiếp tục có mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 40mm.
Trong 3-6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại một số nơi thuộc các tỉnh Lai Châu, Hà Giang, đặc biệt tại các huyện:
Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại các huyện:
- Tỉnh Lai Châu: Huyện Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ
- Tỉnh Hà Giang: Huyện Bắc Quang, Quang Bình .
Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trung bình tại các huyện:
 - Tỉnh Lai Châu: Huyện Tam Đương, Tân Uyên, Than Uyên, Nậm Nhùn .
- Tỉnh Hà Giang: Huyện Vị Xuyên, Bắc Mê.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
Tin phát lúc 05h20