TIN NHANH CẢNH BÁO SẠT LỞ ĐẤT TRÊN KHU VỰC TỈNH HÒA BÌNH, NINH BÌNH, VÀ NGẬP ÚNG TẠI NAM ĐỊNH

TIN NHANH CẢNH BÁO SẠT LỞ ĐẤT TRÊN KHU VỰC TỈNH HÒA BÌNH, NINH BÌNH, VÀ NGẬP ÚNG TẠI NAM ĐỊNH

 Hiện nay, trên khu vực Hòa Bình đến Thanh Hóa có một ổ mây đối lưu phát triển gây mưa to ở nam Hòa Bình, Ninh Bình, Nam Định. Lượng mưa đo được trong 2 giờ qua tại Chi Nê(Lạc Thủy): 49,0mm; Thanh Hà(Lạc Thủy): 48,6mm; Đồng Giao(Ninh Bình): 43,4; Liễu Đề(Nam Định): 52mm

Cảnh báo:
Quan sát ảnh mây radar cho thấy ổ mây đối lưu này vẫn tồn tại ở khu vực trên, trong khoảng từ 1-3 giờ tới tiếp tục gây  mưa cho khu vực các huyện ở trung đến nam tỉnh Hòa Bình, phần lớn tỉnh Ninh Bình và phần tây nam của tỉnh Nam Định.
Trong khoảng 3-6 giờ tới, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ cao xảy ra tại một số nơi thuộc phía nam tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình và một số huyện phía tây nam của tỉnh Nam Định.
Nguy cơ sạt lở đất hoặc ngập úng cao tại các huyện:
-          Tỉnh Hòa Bình: Lạc Thủy, Tân Lạc
-          Tỉnh Ninh Bình: Tam Điệp, Nho Quan
-          Tỉnh Nam Định: Nghĩa Hưng, Vụ Bản
Nguy cơ sạt lở đất hoặc ngập úng trung bình tại các huyện:
-          Tỉnh Hòa Bình: Lạc Sơn, Kim Bôi
-          Tỉnh Ninh Bình: Yên Mô, Gia Viễn, Hoa Lư
-          Tỉnh Nam Định: Ý Yên, Trực Ninh
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.