TIN NHANH CẢNH BÁO SẠT LỞ ĐẤT TRÊN KHU VỰC TỈNH LAI CHÂUDo ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió ở mực 1500m nên hiện nay khu vực tỉnh Lai Châu đang có mưa với lượng mưa phổ biến từ 30mm đến 60mm.
Cụ thể trong 2 tiếng từ 0h đến 2h ngày 22/5/2019 tại Pa Tần (Sìn Hồ): 69mm,  Bình Lư (Tam Đường): 42mm…
Dự báo trong 3-6 giờ tới khu vực tỉnh Lai Châu tiếp tục có mưa, lượng mưa dao động từ 20-30 mm.
Cảnh báo: Trong khoảng 6 giờ tới, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại các huyện thuộc tỉnh lai Châu đặc biệt tại các huyện Sìn Hồ, Tam Đường.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
Tin phát lúc: 2h30’