Tin nước dâng cực đại 3 ngày tớiTin phát lúc 15 giờ 30 phút ngày 20/01/2020