Weather Thua Thien Hue

Current weather
Update : 13h 07/06/2020
 • Temperature
  : 36°C
 • Weather
  : Nhiều mây, không mưa
 • Humidity
  : 57
 • Wind
  : Gió bắc đông bắc - tốc độ: 2 m/s

Forecast for next 10 days

Monday 08/06/2020
36°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng
Tuesday 09/06/2020
35°C
27°C
Ít mây, trời nắng nóng
Wednesday 10/06/2020
35°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thursday 11/06/2020
35°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng
Friday 12/06/2020
36°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng
Saturday 13/06/2020
37°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Sunday 14/06/2020
37°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Monday 15/06/2020
36°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng
Tuesday 16/06/2020
36°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng
Wednesday 17/06/2020
36°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng

Temperature chart for the past 10 days