Weather Thai Nguyen

Current weather
Update : 19h 01/06/2020
 • Temperature
  : 26°C
 • Weather
  : Có mưa rào và dông
 • Humidity
  : 81
 • Wind
  : Gió đông bắc - tốc độ: 3 m/s

Forecast for next 10 days

Tuesday 02/06/2020
34°C
27°C
Có mây, không mưa
Wednesday 03/06/2020
35°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thursday 04/06/2020
34°C
28°C
Có mây, có mưa rào và dông
Friday 05/06/2020
35°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng
Saturday 06/06/2020
36°C
29°C
Ít mây, trời nắng nóng
Sunday 07/06/2020
36°C
29°C
Ít mây, trời nắng nóng
Monday 08/06/2020
36°C
30°C
Ít mây, trời nắng nóng
Tuesday 09/06/2020
36°C
30°C
Ít mây, trời nắng nóng
Wednesday 10/06/2020
36°C
30°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thursday 11/06/2020
35°C
30°C
Ít mây, trời nắng nóng

Temperature chart for the past 10 days