• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

ẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO HẠN KHÍ TƯỢNG TẠI CÁC VÙNG TRÊN CẢ NƯỚC TỪ NGÀY 01-31/10/2023

ẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO HẠN KHÍ TƯỢNG TẠI CÁC  VÙNG TRÊN CẢ NƯỚC TỪ NGÀY 01-31/10/2023

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Chi tiết tin