Thời tiết Bắc Giang

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 1h 06/07/2022
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Thời tiết
  : Có mưa
 • Độ ẩm
  : 88
 • Hướng gió
  : Lặng gió

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 07/07/2022
26°C
23°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ năm 07/07/2022
30°C
24°C
Nhiều mây, có mưa to
Thứ năm 07/07/2022
28°C
22°C
Nhiều mây, có mưa to
Thứ năm 07/07/2022
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
32°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
32°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
32°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
31°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
34°C
27°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ năm 07/07/2022
33°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
33°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
33°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
30°C
25°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ năm 07/07/2022
31°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
34°C
27°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ năm 07/07/2022
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
32°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
34°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
34°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
33°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
34°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
34°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
36°C
29°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ năm 07/07/2022
37°C
31°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ năm 07/07/2022
35°C
31°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ năm 07/07/2022
36°C
29°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ năm 07/07/2022
35°C
29°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ năm 07/07/2022
36°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
36°C
28°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
36°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
37°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ năm 07/07/2022
37°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ năm 07/07/2022
37°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ năm 07/07/2022
35°C
28°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
36°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ năm 07/07/2022
34°C
26°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 07/07/2022
30°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
31°C
21°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
29°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
28°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
27°C
21°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 07/07/2022
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
33°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
33°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
32°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
30°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
31°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
32°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
32°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
33°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
33°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
34°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
31°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 08/07/2022
33°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 09/07/2022
33°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 10/07/2022
34°C
27°C
Có mây, có mưa rào
Thứ hai 11/07/2022
34°C
28°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 12/07/2022
33°C
27°C
Có mây, không mưa
Thứ tư 13/07/2022
32°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 14/07/2022
32°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 15/07/2022
33°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua