• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

BẢN TIN CẬP NHẬT VỀ HIỆN TƯỢNG ENSO VÀ NHẬN ĐỊNH XU THẾ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THỜI HẠN MÙA TỪ THÁNG 9 NĂM 2022 ĐẾN THÁNG 02 NĂM 2023

BẢN TIN CẬP NHẬT VỀ HIỆN TƯỢNG ENSO VÀ NHẬN ĐỊNH XU THẾ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THỜI HẠN MÙA TỪ THÁNG 9 NĂM 2022 ĐẾN THÁNG 02 NĂM 2023

1. Hiện tượng ENSO
Dự báo ENSO có khả năng tiếp tục duy trì ở trạng thái La Nina từ nay đến hết năm 2022 với xác suất khoảng 60-65% và khả năng còn kéo dài sang các tháng đầu năm 2023.
2. Bão, ATNĐ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
Từ nay đến tháng 02 năm 2023, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng 08-10 cơn bão và ATNĐ, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng từ 03-05 cơn. Đề phòng xảy ra bão có hướng di chuyển phức tạp và mưa lớn dồn dập tại khu vực miền Trung trong các tháng cuối năm 2022. Không ngoại trừ khả năng tháng 01/2023 vẫn còn xuất hiện XTNĐ trên khu vực Nam Biển Đông.
Từ tháng 10-11/2022, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ dự báo lượng mưa cao hơn TBNN, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra mưa lớn dồn dập. Ngoài ra, tại khu vực Nam Bộ trong những tháng đầu năm 2023 vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa cục bộ. Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Dông, lốc, mưa đá.
3. Nhiệt độ và không khí lạnh
Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ: Nhiệt độ trung bình tháng 9-10/2022 ở mức cao hơn TBNN khoảng 0,50C; tháng 11-12/2022 phổ biến thấp hơn TBNN khoảng 0,5-1,00C; tháng 01-02/2023 nhiệt độ ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Từ tháng 9-10/2022 nhiệt độ phổ biến cao hơn TBNN khoảng 0,50C; từ tháng 11/2022-02/2023 nhiệt độ phổ biến thấp hơn khoảng 0,50C so với TBNN cùng thời kỳ.
Không khí lạnh có khả năng hoạt động sớm và nền nhiệt độ các tháng  đầu mùa Đông ở các tỉnh miền Bắc có khả năng thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ.
4. Lượng mưa
- Khu vực Bắc Bộ:
Tháng 9/2022, TLM cao hơn TBNN từ 10-20% với xác suất khoảng 70-80%.
Tháng 10/2022, TLM ở Bắc Bộ ở mức cao hơn TBNN từ 20-40%, riêng khu vực Lai Châu-Điện Biên (khu vực Tây Bắc) có lượng mưa thấp hơn so với TBNN từ 5-15% với xác suất 60-70%.
Tháng 11/2022, TLM tại khu vực phía Tây Bắc Bộ ở mức thấp hơn so với TBNN từ 10-20%; tại khu vực phía Đông Bắc Bộ ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ với xác suất khoảng 60-70%.
Từ tháng 12/2022-01/2023, TLM tại Bắc Bộ ở mức thấp hơn so với TBNN từ 20-40% với xác suất khoảng 70-80%.
Từ tháng 02/2023, TLM tại Bắc Bộ ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ với xác suất khoảng 60-70%.
- Khu vực Trung Bộ:
Tháng 9/2022, TLM phổ biến xấp xỉ so với TBNN với xác suất khoảng 60-70%.
Tháng 10/2022, TLM phổ biến cao hơn từ 20-50% với xác suất khoảng 80-90%.
Tháng 11/2022, tại khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến xấp xỉ TBNN với xác suất khoảng 60-70%, khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 30-50%, có nơi trên 50% so với TBNN cùng thời kỳ với xác suất khoảng 80-90%.
Tháng 12/2022, tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ ở mức thấp hơn so với TBNN từ 20-40%, riêng Nam Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 15-30% với xác suất khoảng 60-70%.
Tháng 01/2023, TLM ở mức thấp hơn so với TBNN từ 10-30% với xác suất khoảng 60-70%.
Tháng 2/2023, TLM phổ biến cao hơn từ 10-20% so với TBNN cùng thời kỳ với xác suất khoảng 60-70%.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:
Tháng 9/2022, TLM ở mức thấp hơn so với TBNN từ 10-20% với xác suất khoảng 60-70%.
Tháng 10/2022, TLM tại Tây Nguyên phổ biến ở mức cao hơn từ 20-40%, tại Nam Bộ TLM cao hơn từ 10-20% so với TBNN với xác suất khoảng 70-80%.
Tháng 11/2022, TLM phổ biến cao hơn từ 30-50% so với TBNN với xác suất khoảng 70-80%.
Tháng 12/2022, TLM phổ biến cao hơn khoảng 15-30% so với TBNN cùng thời kỳ với xác suất khoảng 70-80%.
Tháng 01-02/2023, phổ biến ít mưa (TLM xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ) với xác suất khoảng 60-70%. Tuy nhiên vẫn có khả năng xuất hiện mưa trái mùa cục bộ.
5. Thủy văn
- Bắc Bộ:
Từ tháng 9-10/2022, trên các sông suối ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện lũ với đỉnh lũ phổ biến ở mức BĐ1-BĐ2.
Tháng 9, dòng chảy trên các sông suối và hồ chứa như sau: Trên lưu vực sông Đà ở mức thiếu hụt so TBNN từ 5-25%; trên sông Gâm, dòng chảy đến hồ Tuyên Quang lớn hơn so với TBNN khoảng 5-10%; trên sông Chảy, dòng chảy đến hồ Thác Bà xấp xỉ TBNN; trên sông Thao, hạ lưu sông Lô và sông Hồng thiếu hụt từ 10-20%.
Từ tháng 10/2022 đến tháng 02/2023, lượng dòng chảy đến các hồ chứa lớn khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ dưới TBNN; trên các lưu vực sông ở khu vực Bắc Bộ phổ biến ở thiếu hụt từ 10-20% so với TBNN.
- Trung Bộ, Tây Nguyên:
Nửa cuối tháng 8, trên thượng nguồn các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên khả năng xuất hiện 1-2 đợt lũ nhỏ và dao động.
Từ tháng 9 đến tháng 12/2022, trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện 2-3 đợt lũ lớn. Đỉnh lũ năm 2022, tại hạ lưu các sông chính từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ở mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2; các sông từ Quảng Bình đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên ở mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3. Trên các sông suối nhỏ, vùng thượng lưu các sông khả năng xuất hiện lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất.
Từ tháng 9 đến tháng 12/2022, lưu lượng dòng chảy trên các sông ở Thanh Hóa, Quảng Bình đến Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa và Nam Tây Nguyên khả năng ở mức xấp xỉ và cao hơn TBNN từ 10-30%; các sông khác ở Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên ở mức thấp hơn 10-40%.
Từ tháng 01 đến tháng 02/2023, trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm theo xu thế giảm dần, lượng dòng chảy trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên phổ biến ở mức xấp xỉ và thấp hơn TBNN từ 20-45%; riêng các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và khu vực Nam Tây Nguyên cao hơn TBNN từ 5-25%.
- Nam Bộ:
Từ nửa cuối tháng 8 đến tháng 11/2022, là thời kỳ mùa lũ trên sông Mê Công và đầu nguồn sông Cửu Long. Đỉnh lũ năm 2022, tại đầu nguồn sông Cửu Long dao động ở mức BĐ1, đỉnh lũ năm khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 10, đỉnh lũ năm tại các trạm hạ nguồn sông Cửu Long ở mức BĐ2-BĐ3, một số trạm trên BĐ3, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại một số vùng trũng thấp, ven sông, thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long.
Tháng 12/2022 và tháng 01,02/2023, mực nước trên sông Mê Công và đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm với xu thế xuống dần.
Trên sông Đồng Nai khả năng xuất hiện 2-3 đợt lũ, đỉnh lũ năm tại trạm Tà Lài ở mức BĐ2-BĐ3.
6. Hải văn
Tại khu vực ảnh hưởng trực tiếp của bão và ATNĐ, độ cao sóng lớn nhất  từ 5-8m với vùng biển ngoài khơi và từ 4-6m tại vùng ven bờ. Trong nửa cuối tháng 8/2022 và tháng 9/2022, độ cao sóng lớn nhất trong các đợt gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh tới 4m trên vùng biển ngoài khơi và từ 2-3m tại khu vực biển ven bờ. Các đợt KKL vào các tháng cuối năm sẽ gây sóng cao từ 2-4m trên dải ven biển từ Quảng Ninh đến Đông Cà Mau,
Ven biển các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cần đề phòng nước dâng do bão trong khoảng tháng từ nửa cuối tháng 8-10/2022, ven biển Trung Bộ xác suất cao (70%) sẽ xuất hiện một số đợt mực nước biển cao bất thường trong những ngày thủy triều cao và có xoáy thuận hoạt động ngoài khơi Trung Bộ hoặc KKL lấn sâu xuống Trung Bộ.
Từ tháng 10 đến tháng 12/2022, tại khu vực ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện 06 đợt triều triều cường: Đợt 1 từ ngày 08-11/10, Đợt 2 từ ngày 26-31/10, Đợt 3 từ ngày 06-12/11, Đợt 4 từ ngày 23-29/11, Đợt 5 từ ngày 07-11/12 và Đợt 6 từ ngày 21-29/12, riêng 03 đợt triều cường vào những ngày cuối tháng 10, 11 và 12 (Đợt 2, 4 và 6) độ cao mực nước tại trạm hải văn Vũng Tầu vượt ngưỡng 4,0m, nguy cơ ngập lụt cao tại những khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông nếu thời gian triều cường trùng với kỳ gió chướng có cường độ mạnh. Tại ven biển Tây Nam Bộ, khoảng từ cuối tháng 8-9/2022 cần đề phòng mực nước biển dâng cao bất thường gây sạt lở đê biển trong thời gian xuất hiện triều cường kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh (xác suất 70%).

Chi tiết tin