• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

BẢN TIN CẬP NHẬT VỀ HIỆN TƯỢNG ENSO VÀ NHẬN ĐỊNH XU THẾ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỪ THÁNG 01 ĐẾN THÁNG 6 NĂM 2022

BẢN TIN CẬP NHẬT VỀ HIỆN TƯỢNG ENSO VÀ NHẬN ĐỊNH XU THẾ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỪ THÁNG 01 ĐẾN THÁNG 6 NĂM 2022

1.1. Khí tượng
1.1.1. Hiện tượng ENSO
Hiện tại, ENSO vẫn đang ở trong trạng thái La Nina. Trong tuần đầu tháng 12/2021, chuẩn sai nhiệt độ bề mặt biển ở khu vực trung tâm Thái Bình Dương (khu vực NINO3.4) là -0,70C, tăng 0,30C so với tuần đầu tháng 01/2021.
1.1.2. Bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ)
Từ tháng 10 đến nửa đầu tháng 12/2021, trên khu vực Biển Đông xuất hiện 02 cơn bão (bão số 07 và bão số 08) và 01 cơn ATNĐ đều hoạt động trong tháng 10/2021.
1.1.3. Nhiệt độ
+ Nhiệt độ:
Nhiệt độ trung bình: Tháng 10/2021, nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình phổ biến thấp hơn từ 0,5-1,50C so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ, đặc biệt các tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng Bắc Bộ thấp hơn từ 1,0-1,50C; khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa phổ biến cao hơn từ 0,5-1,00C; các khu vực còn lại phổ biến xấp xỉ TBNN. Tháng 11/2021, nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình thấp hơn từ 0,5-1,00C so với TBNN, các khu vực còn lại trên cả nước phổ biến xấp xỉ so với TBNN, có nơi cao hơn 0,5-1,00C

Chi tiết tin