• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 01-28/02/2022

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 01-28/02/2022

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 01-28/02/2022

Trong nửa đầu tháng 02/2022, nhiều nơi ở Bắc Bộ sẽ tiếp tục duy trì trạng thái ẩm ướt, trong đó tập trung chính ở các tỉnh vùng núi phía Bắc và ven biển Đông Bắc Bắc Bộ. Tại khu vực Trung Bộ, các tỉnh ven biển từ Quảng Trị - Bình Định cũng sẽ duy trì trạng thái ẩm ướt, các tỉnh còn lại của khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ duy trì điều kiện khô hạn nhẹ.
Trong
nửa cuối tháng 02/2022, hầu hết các tỉnh thành trên phạm vi cả nước đều phổ biến trạng thái khô hạn nhẹ, riêng phía Nam của Nam Trung Bộ, các tỉnh thuộc Nam Tây Nguyên và một số nơi thuộc miền Đông Nam Bộ duy trì trạng điều kiện ẩm ướt.

Chi tiết tin