• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 16/01-15/02/2022

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 16/01-15/02/2022

Khu vực Bắc Bộ trong thời kỳ nửa cuối tháng 01/2022, mưa có xu hướng cao hơn so với TBNN cùng thời kì nên không còn tình trạng khô hạn nữa thậm chí còn chuyển sang trang thái ẩm ướt; nhưng sang nửa đầu tháng 02, mưa có xu hướng giảm bớt. Trong khi đó, các khu vực khác trên cả nước đều có chỉ số SPI ở ngưỡng bình thường; chỉ riêng một số nơi ở Tây Nguyên là Đắc Lắc, Đắc Nông, hay Ninh Thuận và Bình Thuận là ở ngưỡng khô hạn.