• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 01-30/11/2021

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 01-30/11/2021

Trong nửa đầu tháng 11/2021, khả năng điều kiện khô chủ yếu xuất hiện cục bộ tại một số địa phương ở phía Nam nước ta. Riêng khu vực Tây Bắc, Việt Bắc thể hiện mức độ ẩm nhiều, các khu vực khác chủ yếu thể hiện ở trạng thái bình thường. Trong hai tuần cuối tháng, hầu khắp cả nước có trạng thái bình thường; riêng một số nơi thuộc Nam Trung Bộ, Nam Bộ khả năng sẽ có điều kiện ẩm. 

Chi tiết tin