• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 01-30/4/2021

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 01-30/4/2021

Thời nửa đầu tháng 4/2021, điều kiện khô hạn có khả năng xảy ra tại khu vực Huế, Quảng Nam và xảy ra cục bộ tại Tây Nguyên (địa phận Đắk Lắk) và Nam Trung Bộ (khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận). Riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc như Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng có khả năng xảy ra điều kiện ẩm ướt. Các khu vực còn lại trên phạm vi cả nước có chỉ số SPI nằm trong điều kiện bình thường. Nửa cuối tháng 4/2021 cả nước khả năng không có nơi nào ở điều kiện khô hạn. Một số nơi thuộc nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Quảng Nam, nam Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ khả năng ở điều kiện ẩm ướt.

Chi tiết tin