• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO HẠN KHÍ TƯỢNG TẠI CÁC VÙNG TRÊN CẢ NƯỚC TỪ NGÀY 01-30/9/2023

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO HẠN KHÍ TƯỢNG TẠI CÁC VÙNG TRÊN CẢ NƯỚC TỪ NGÀY 01-30/9/2023

Dự báo trong nửa đầu tháng 9/2023,tại một số nơi thuộc khu vực vùng núi Bắc Bộ có khả năng ở trạng thái khô; các khu vực còn lại trên cả nước đều ở trạng thái bình thường. Trong nửa cuối tháng 9/2023, đa phần trên cả nước phổ biến ở trạng thái bình thường; riêng một số nơi ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ ở trạng thái ẩm.

Chi tiết tin