• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 01-31/01/2022

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 01-31/01/2022

Trong tháng 01/2022, trên cả nước phổ biến ít mưa hơn so với TBNN cùng thời kì tuy nhiên, khả năng xuất hiện khô hạn chỉ xảy ra ở một vài nơi ở Trung Bộ và Tây Nguyên trong nửa đầu tháng 01, các khu vực khác ở trạng thái bình thường. 

Chi tiết tin