• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 01-31/10/2022

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 01-31/10/2022

- Thời kỳ từ ngày 01-15/10/2022:

Dự báo trong nửa đầu tháng 10/2022, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ xuất hiện nhiều ngày có mưa nên sẽ có trạng thái ẩm, các khu vực còn lại trên phạm vi cả nước duy trì trạng thái bình thường.

- Thời kỳ từ ngày 16-31/10/2022:

Dự báo trong nửa cuối tháng 10/2022, khu vực khu vực Bắc Tây Nguyên, khu vực Trung và Nam Trung Bộ sẽ có điều kiện ẩm, còn hầu hết các khu vực còn lại trên phạm vi cả nước duy trì trạng thái bình thường.

Kết luận: Như vậy, trong nửa đầu tháng 10/2022, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ sẽ có trạng thái ẩm, các khu vực còn lại trên phạm vi cả nước duy trì trạng thái bình thường. Tình trạng ẩm tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục duy trì trong nửa sau của tháng 10, các khu vực còn lại trên cả nước tiếp tục ở trạng thái bình thường.

Bản tin cảnh báo và dự báo hạn khí tượng tiếp theo được phát vào ngày 15/10/2022.
Điện thoại liên hệ: 84-24-32673199 - số máy lẻ 704
 

 


Chi tiết tin