• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 01-31/7/2022

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 01-31/7/2022

Tình trạng khô hạn được dự báo sẽ có xu hướng gia tăng hơn trong giai đoạn nửa cuối tháng 7/2022 song chỉ xảy ra chủ yếu ở khu vực Trung Bộ. Trong khi đó, các khu vực khác trên cả nước trong tháng 7 đều ở trạng thái bình thường; riêng khu vực Bắc Bộ trong nửa đầu tháng do mưa nhiều nên có  trạng thái ẩm ướt.

Chi tiết tin