• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO HẠN KHÍ TƯỢNG TẠI CÁC VÙNG TRÊN CẢ NƯỚC TỪ NGÀY 01-31/8/2023

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO HẠN KHÍ TƯỢNG TẠI CÁC VÙNG TRÊN CẢ NƯỚC TỪ NGÀY 01-31/8/2023

Dự báo trong nửa đầu tháng 8/2023, tại một số nơi thuộc khu vực vùng núi Bắc Bộ có khả năng ở trạng thái ẩm; khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có nhiều địa phương khả năng sẽ ở trạng thái khô nhẹ. Trong nửa cuối tháng 8/2023, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có khả năng ở trạng thái ẩm với nhiều ngày có mưa; các nơi khác phổ biến ở trạng thái bình thường.

Chi tiết tin