• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO HẠN KHÍ TƯỢNG TẠI CÁC VÙNG TRÊN CẢ NƯỚC TỪ NGÀY 1-30/4/2023

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO HẠN KHÍ TƯỢNG TẠI CÁC VÙNG TRÊN CẢ NƯỚC TỪ NGÀY 1-30/4/2023

- Thời kỳ từ ngày 01-15/4/2023:Dự báo tình trạng khô hạnchủ yếu xuất hiện ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận, một số nơi ở khu vực nam Tây Nguyên và Nam Bộ. Các khu vực khác ở trạng thái bình thường.
- Thời kỳ từ 16-30/4/2023: Dự báo hầu hết các khu vực trên cả nước đều ở trạng thái bình thường; riêng một số nơi ở Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Trung Bộ và miền Tây của Nam Bộ có trạng thái khô. Các khu vực khác ở trạng thái bình thường.
Kết luận: Trong thời kỳ từ 01-30/4/2023: Tình trạng khô hạn chủ yếu xảy ra trong 15 ngày đầu tháng 04, tập trung tạikhu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận, một số nơi ở khu vực nam Tây Nguyên và Nam Bộ; một số nơi đạt ngưỡng rất khô.