• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 1-30/9/2021Trong nửa đầu tháng 9, tình trạng thiếu hụt mưa xảy ra ở một số tỉnh vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc, trong khi đó tình trạng ẩm xảy ra ở các tỉnh Tây Nam Bộ, các khu vực khác trên phạm vi cả nước ở trạng thái bình thường. Trong nửa cuối tháng 9/2021, tại khu vực nam đồng bằng và Bắc Trung Bộ xuất hiện tình trạng ẩm, còn các khu vực khác ở tình trạng bình thường.
 

Chi tiết tin