• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 1-31/10/2021

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 1-31/10/2021

I. Trạng thái hiện tại

         Dựa theo bản đồ chuẩn sai mưa cho thấy, thời kỳ từ 1-30/9, lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ, miền Tây Nam Bộ ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ. Các khu vực còn lại trên phạm vi cả nước đều ở mức thiếu hụt so với TBNN, đặc biệt là tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, lượng mưa thiếu hụt lớn, dao động trên 5mm/ngày. Để xem xét chi tiết hơn về điều kiện hạn hán, chúng ta có thể xem xét thêm về chỉ số mưa chuẩn hóa (Standardized Precipitation Index - SPI) ở hình dưới (Hình 2).

Chi tiết tin