• Tin cảnh báo thiên tai
  • Thời tiết các điểm
  • Tin khí hậu

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 1-31/12/2021

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 1-31/12/2021

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 1-31/12/2021
Trong nửa đầu tháng 12, tình trạng thiếu hụt mưa nhiều xảy ra ở ở khu vực Việt Bắc, Đông Bắc và Đồng Bằng Bắc Bộ nên các khu vực này xảy ra khô hạn, các khu vực khác ở trạng thái bình thường. Trong nửa cuối tháng 12/2021, hầu khắp các khu vực cả nước đều ở trạng thái bình thường.

Chi tiết tin