• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 1/7-28/7/2020

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 1/7-28/7/2020

Trong tháng 7/2020, ở thời kỳ đầu (từ ngày 1-7/7) trạng thái khô hạn giảm đáng kể do có mưa gia tăng. Khoảng giữa tháng 7/2020, một số tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên trong trạng thái hụt mưa và đạt ngưỡng khô hạn. Tuy nhiên, thời kỳ sau (22-28/07/2020), trạng thái thiếu mưa, khô hạn giảm dần, Bắc Bộ và hai khu vực phía nam nước ta có sự gia tăng ẩm, trạng thái khô hạn được dự báo chỉ xuất hiện tại một số tỉnh Trung Bộ.

Chi tiết tin