• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 11/6-6/7/2020

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 11/6-6/7/2020

Trong thời kỳ đầu (11-22/06/2020), khu vực Trung Bộ, và một số tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ trong trạng thái hụt mưa và đạt ngưỡng khô hạn. Tuy nhiên, thời kỳ sau (23/06-06/07/2020), trạng thái thiếu mưa, khô hạn giảm dần. Khu vực Nam Bộ có tín hiệu ẩm ướt, mưa nhiều.

Chi tiết tin