• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 15/10-09/11/2020

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 15/10-09/11/2020

Kết luận: Hai tuần đầu của thời kỳ dự báo, hầu hết các khu vực trên phạm vi toàn quốc vẫn trong điều kiện ẩm ướt, mưa nhiều, ngoại trừ Nam Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong khi thời kỳ 2 tuần cuối của thời kỳ dự báo, các khu vực trở lại trạng thái bình thường. 

Chi tiết tin