• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 15/8-11/9/2020

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 15/8-11/9/2020

Kết luận: Trong 2 tuần đầu của thời kỳ dự báo, khu vực Bắc Bộ mưa nhiều, thể hiện điều kiện ẩm ướt, đặc biệt phần các tỉnh thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ. Trong khi 2 tuần sau, điều kiện thiếu mưa xảy ra ở một số tỉnh thành phía nam (Tây Nguyên, Nam Bộ), tuy nhiên, chỉ ở diện cục bộ. Phần còn lại của đất nước, trong điều kiện bình thường.

Chi tiết tin