• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 15/9-12/10/2020

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 15/9-12/10/2020

Bản đồ phân bố chuẩn sai mưa (mm/ngày) từ ngày 15/8-14/9/2020 (hiệu số của lượng mưa và lượng mưa trung bình nhiều năm cùng thời kỳ). Giá trị dương (gam màu xanh) là điều kiện ẩm ướt, giá trị âm (gam mầu đỏ) biểu thị điều kiện hụt mưa

Chi tiết tin