• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 16/10-15/11/2021

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 16/10-15/11/2021

I. Trạng thái hiện tại
Dựa theo bản đồ chuẩn sai mưa cho thấy, thời kỳ từ 16/9-15/10, lượng mưa tại khu vực Nghệ An, phía nam Tây nguyên ở mức thấp hơn (khoảng 2mm) so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ. Các khu vực còn lại trên phạm vi cả nước đều ở mức cao hơn so với TBNN từ 5-10mm/ngày, có nơi trên 10mm/ngày như tại khu vực Trung Trung Bộ hay miền Tây Nam Bộ. Để xem xét chi tiết hơn về điều kiện hạn hán, chúng ta có thể xem xét thêm về chỉ số mưa chuẩn hóa (Standardized Precipitation Index - SPI) ở hình dưới (Hình 2).

Chi tiết tin