• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 16/11-15/12/2021

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 16/11-15/12/2021

Trong thời kỳ từ 16/11-15/12/2021, dự báo không nơi nào khô hạn. Trong nửa cuối tháng 11/2021, dự báo SPI trên đa phần diện tích cả nước đều ở trạng thái bình thường. Riêng tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, khu vực Khánh Hòa – Ninh Thuận và một số nơi tại miền Tây Nam Bộ ở trạng thái ẩm. Sang đầu tháng 12, khu vực các tỉnh ven biển từ phía Nam Thừa Thiên Huế kéo dài đến Ninh Thuận, phía Đông Tây Nguyên và các tỉnh miền Tây Nam Bộ ở trạng thái ẩm đến cực ẩm; các nơi khác trên cả nước dự báo ở trạng thái điều kiện bình thường.

Chi tiết tin