• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 16/7-15/8/2022

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 16/7-15/8/2022

        Trong thời kỳ dự báo, tình trạng khô hạn được dự báo sẽ duy trì chủ yếu ở khu vực phía Tây Bắc Bộ; ở Trung Bộ, khô hạn chỉ xuất hiện ở một vài nơi tập trung trong nửa đầu tháng 8. Trong khi đó, các khu vực khác trên cả nước hầu hết đều ở ngưỡng bình thường.

Chi tiết tin