• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO HẠN KHÍ TƯỢNG TẠI CÁC VÙNG TRÊN CẢ NƯỚC TỪ NGÀY 16/7-15/8/2023

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO HẠN KHÍ TƯỢNG TẠI CÁC VÙNG TRÊN CẢ NƯỚC TỪ NGÀY 16/7-15/8/2023

Dự báo trong nửa cuối tháng 7/2023 trên đa phần diện tích khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, phía Bắc Tây Nguyên và một số nơi thuộc Nam Bộ sẽ có trạng thái ẩm với khả năng mưa xuất hiện nhiều nơi và có chuẩn sai cao hơn TBNN cùng kỳ. Nửa đầu tháng 8/2023, dự báo trên khắp cả nước đều ở trạng thái bình thường, cá biệt có một số nơi cục bộ có khả năng ở trạng thái khô, riêng Gia Lai-Bình Định và Tây Ninh khả năng ở trạng thái khô đến rất khô.

Chi tiết tin