• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 16/8-15/9/2021

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 16/8-15/9/2021

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 16/8-15/9/2021
Dự báo trong nửa cuối tháng 8/2021, hầu hết các khu vực trên cả nước đều ở trạng thái bình thường; riêng khu vực Trung và Nam Trung Bộ duy trì ở mức khô hạn. Sang nửa đầu tháng 9/2021, lượng mưa trên phạm vi cả nước có xu hướng gia tăng đồng đều vì vậy tình trạng khô hạn không còn xuất hiện. Riêng khu vực các tỉnh thuộc phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hoá – Nghệ An duy trì trạng thái ẩm ướt so với TBNN cùng thời kỳ. 

Chi tiết tin