• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 17/6-13/7/2020

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 17/6-13/7/2020

Bắc Bộ kéo dài đến Trung Trung Bộ vẫn ở trạng thái khô (ngoại trừ phần vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ), trong đó Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ở trạng thái rất khô trong 15 ngày đầu của thời kỳ dự báo, sau có xu hướng trở lại trạng thái bình thường. Khu vực phía Nam trong thời kỳ tới ở trạng thái bình thường đến ẩm nhẹ ở một số vùng.

Chi tiết tin