• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 31/12/2020-25/01/2021

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 31/12/2020-25/01/2021

Kết luận: Trong hai tuần đầu của thời kỳ dự báo, khu vực các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện điều kiện thiếu hụt mưa, mức độ từ khô đến rất khô. Trong khi, phần còn lại của lãnh thổ Việt Nam trong điều kiện bình thường. Hai tuần cuối của thời kỳ dự báo, toàn lãnh thổ trong điều kiện bình thường.

Chi tiết tin