• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 5-26/10/2020

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 5-26/10/2020

Trong tháng 10/2020 khu vực Trung Bộ tăng mưa, thể hiện điều kiện ẩm ướt, đặc biệt tại các tỉnh Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ mức độ ẩm nhiều nhất so với cả nước. Trong khi đó tại khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ở trạng thái bình thường. Riêng tại Bắc Bộ trong hai tuần đầu tháng có một số nơi thuộc khu vực vùng núi phía Bắc cho điều kiện ẩm. Trên cả nước đều không còn cho xu thế hạn trong suốt cả tháng 10.

Chi tiết tin