• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THỜI HẠN MÙA TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC (Từ tháng 11/2023 đến tháng 4/2024)

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN  THỜI HẠN MÙA TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC (Từ tháng 11/2023 đến tháng 4/2024)

Dự báo xu thế khí tượng từ tháng 11/2023-01/2024 
- Hiện tượng ENSO: Hiện nay, trạng thái khí quyển và đại dương đang trong điều kiện El Nino. Dự báo trong ba tháng tới, El Nino tiếp tục duy trì với xác suất trên 95%.
- Bão, ATNĐ: Từ nay đến hết năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 02-03 cơn bão/ATNĐ, trong đó có khoảng 01-02 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.
- Rét đậm, rét hại: Mùa đông năm 2023-2024, KKL có khả năng hoạt động yếu hơn TBNN; rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn và số ngày rét đậm, rét hại có xu hướng thấp hơn so với TBNN.
- Mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá: Dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục tác động đến thời tiết các tỉnh Trung Bộ. Do vậy, ở khu vực này sẽ còn nhiều ngày mưa rào và dông, có ngày xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to. Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt trong giai đoạn chuyển mùa, từ nửa cuối tháng 10 và tháng 11/2023.
- Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế-xã hội: Bão/ATNĐ, gió mùa Đông Bắc có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển. Ngoài ra, hiện tượng mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá, rét đậm, rét hại, sương muối, băng giá có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng ở các khu vực trên phạm vi toàn quốc.
- Nhiệt độ trung bình: Từ tháng 11/2023 đến tháng 01/2024, trên phạm vi toàn quốc NĐTB phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1,50C so với TBNN (Hình 5a, 6a, 7a).
- Tổng lượng mưa:
+ Khu vực Bắc Bộ: TLM từ tháng 11-12/2023 phổ biến cao hơn từ 10-20% so với TBNN. Tháng 01/2024, TLM phổ biến 20-40 mm (ở mức cao hơn từ 5-15mm so với TBNN cùng thời kỳ).
+ Khu vực Trung Bộ: Tháng 11/2023, TLM phổ biến thấp hơn từ 10-20% so với TBNN, riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình cao hơn từ 10-30% so với TBNN. Tháng 12/2023, TLM tại Bắc Trung Bộ cao hơn 20-40% so với TBNN; tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ, TLM ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. Tháng 01/2024, TLM phổ biến từ 20-60mm, riêng phía Nam Nghệ An-Quảng Nam phổ biến từ 60-150mm (cao hơn từ 5-20 mm so với TBNN, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận phổ biến thấp hơn từ 5-15mm so với TBNN).
+ Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: TLM tháng 11-12/2023, ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ, riêng tháng 12/2023, TLM Tây Nguyên ở mức thấp hơn từ 5-15% so với TBNN cùng thời kỳ. Tháng 01/2024, phổ biến ít mưa, TLM phổ biến từ 5-15mm.
+ Lưu vực sông Mê Công: Khu vực thượng lưu, TLM tháng 11/2023 phổ biến cao hơn so với TBNN từ 10-20%; tháng 12/2023 và tháng 01/2024, TLM phổ biến cao hơn từ 20-50% so với TBNN. Khu vực trung lưu, TLM tháng 12-01/2024 phổ biến ở cao hơn từ 5-35% so với TBNN. Khu vực hạ lưu, TLM từ tháng 11/2023 phổ biến cao hơn so với TBNN khoảng 5-10%; tháng 12/2023 và tháng 01/2024 ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Dự báo xu thế khí tượng từ tháng 02-04/2024 
- Hiện tượng ENSO: Dự báo hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì trong các tháng đầu năm 2024 với xác suất khoảng từ 80-90% và cường độ có xu hướng giảm dần.
- Bão/ATNĐ: Dự báo từ tháng 02-4/2024, bão/ATNĐ ít có khả năng hoạt động trên khu vực Biển Đông.
- Rét đậm, rét hại: Từ tháng 02-4/2024, số ngày rét đậm, rét hại có khả năng ít hơn so với TBNN và các đợt rét đậm, rét hại có xu hướng không kéo dài.
- Khô hạn: Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo các tháng đầu năm 2024 sẽ ít mưa, do vậy nhiều khả năng xảy ra khô hạn kéo dài trong các tháng mùa khô năm 2024.
- Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế-xã hội: Gió mùa Đông Bắc có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển; hiện tượng rét đậm, rét hại, sương muối, băng giá vẫn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng ở các khu vực miền Bắc. Khu vực phía Nam tình trạng ít mưa, khô hạn, thiếu nước trong các tháng mùa khô năm 2024 sẽ tác động lớn đến các hoạt động sản xuất và đời sống của người dân nơi đây.
- Xu thế nhiệt độ trung bình: Từ tháng 02-4/2024, NĐTB trên hầu khắp cả nước phổ biến cao hơn so với TBNN khoảng từ 0,5-1,50C.
- Xu thế lượng mưa:
+ Khu vực Bắc Bộ:
Tháng 02/2024, TLM phổ biến từ 20-60mm (cao hơn TBNN cùng thời kỳ từ 5-15mm). Tháng 3/2024, TLM phổ biến từ 40-70mm (xấp xỉ so với TBNN) Tháng 4/2024 TLM phổ biến 70-120mm (xấp xỉ so với TBNN). 
+ Khu vực Trung Bộ:
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Tháng 02/2024, TLM phổ biến từ 15-30mm, riêng phía Nam Nghệ An-Hà Tĩnh từ 30-60mm (cao hơn từ 5-10mm so với TBNN). Tháng 3-4/2024, TLM từ 40-80mm (xấp xỉ so với TBNN).
 - Khu vực Trung và Nam Trung Bộ: Tháng 02-3/2024, TLM phổ biến từ 15-60 mm (thấp hơn từ 5-20mm so với TBNN cùng thời kỳ). Tháng 4/2024 TLM phổ biến từ 30-70mm (xấp xỉ so với TBNN).
+ Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:
Tháng 02-3/2024, khu vực phổ biến ít mưa, TLM từ 5-15mm, riêng tháng 3/2023, TLM phổ biến 15-30mm (thấp hơn so với TBNN). Tháng 4/2024 TLM phổ biến từ 30-100mm (thấp hơn từ 15-30mm so với TBNN cùng thời kỳ).
+ Lưu vực sông Mê Công: Khu vực thượng lưu, TLM tháng 02/2024 phổ biến phổ biến cao hơn so với TBNN từ 10-20%; sang tháng 3-4/2024 phổ biến thấp hơn khoảng từ 10-20% so với TBNN cùng thời kỳ. Khu vực trung lưu, TLM từ tháng 02/2024 phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN; tháng 3-4/2024, TLM phổ biến thấp hơn khoảng từ 10-30%. Khu vực hạ lưu, TLM từ tháng 02-4/2024 phổ biến thấp hơn từ 10-20% so với TBNN cùng thời kỳ.

Chi tiết tin