• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THỜI HẠN MÙA (Từ tháng 10/2022 đến tháng 3/2023)

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THỜI HẠN MÙA (Từ tháng 10/2022 đến tháng 3/2023)

 

Hiện tượng ENSO
Hiện tại, chuẩn sai nhiệt độ bề mặt biển ở khu vực trung tâm Thái Bình Dương (khu vực NINO 3.4) là -1,00C trong tuần đầu tháng 9/2022, không thay đổi so với tuần đầu tháng 8/2022 và duy trì trạng thái La Nina. Dự báo trạng thái này sẽ tiếp tục duy trì trong thời kỳ từ nay đến tháng 12/2022 với xác suất 80-90%.
Sang các tháng 01-3/2023 được dự báo trạng thái La Nina duy trì với xác suất khoảng 50-60%.

Hiện tượng thời tiết nguy hiểm
Từ nay đến tháng 3/2023, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng từ 05-07 cơn bão và ATNĐ, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng từ 02-04 cơn. Đề phòng xảy ra bão và mưa lớn dồn dập tại khu vực Miền Trung trong các tháng cuối năm 2022. Có khả năng tháng 01/2023 vẫn còn xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông.
Từ tháng 01-3/2023 các tỉnh phía Nam có khả năng xuất hiện mưa dông trái mùa.

(Chi tiết xem trong file đính kèm)

Chi tiết tin