• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ HẬU THỜI HẠN THÁNG CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC

BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ HẬU THỜI HẠN THÁNG CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC

- Xu thế nhiệt độ trung bình: Trong thời kỳ dự báo nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ (Hình 3a).
- Xu thế lượng mưa: TLM khu vực Tây Bắc và một số nơi tại khu vực vùng núi Đông Bắc thấp hơn so với TBNN từ 15-25%; khu vực Đông Bắc Bộ, Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ phổ biến từ 20-50%, có nơi trên; riêng Nam Bộ có TLM xấp xỉ TBNN (Hình 3b).
- Cảnh báo: Trong thời kỳ dự báo có khả năng xuất hiện khoảng 02 xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Không khí lạnh gia tăng tần suất và cường độ, tập trung trong nửa cuối tháng 10/2022.
Dự báo nhiệt độ, lượng mưa thời đoạn 10 ngày tháng 10/2022

Khu vực dự báo 10 ngày đầu 10 ngày giữa Những ngày cuối Cả tháng
Ttb (oC) R(mm) Ttb (oC) R(mm) Ttb (oC) R(mm) Ttb (oC) R(mm)
Sơn La (Tây Bắc) 23,0-24,0 20-40 22,5-23,5 10-20 21,5-22,5 10-20 22,0-23,0 40-70
Việt Trì (Việt Bắc) 26,0-27,0 80-130 25,5-26,5 15-30 24,5-25,5 15-30 25,0-26,0 100-200
Hải Phòng (Đông Bắc) 26,0-27,0 50-100 25,0-26,0 20-40 24,0-25,0 20-40 25,0-26,0 90-180
Hà Đông (Đồng Bằng Bắc Bộ) 26,0-27,0 70-120 25,5-26,5 20-40 24,5-25,5 20-50 25,0-26,0 100-170
Vinh (Bắc Trung Bộ) 26,0-27,0 100-150 25,5-26,5 150-250 25,5-26,5 150-200 25,0-26,0 400-600
Huế (Trung Trung Bộ) 26,0-27,0 80-130 25,5-26,5 400-500 25,5-26,5 300-400 25,5-26,5  
800-1100
 
Nha Trang (Nam Trung Bộ) 27,5-28,5 70-120 27,5-28,5 70-120 27,0-28,0 100-200 26,0-27,0 350-450
Buôn Ma Thuột (Tây Nguyên) 24,5-25,5 50-100 24,0-25,0 40-70 23,5-24,5 50-100 23,5-24,5 250-350
Châu Đốc  (Nam Bộ) 27,5-28,5 50-100 27,5-28,5 70-120 27,5-28,5 40-70 27,0-28,0 150-300
 
Ghi chú:                                  
- Ttb là giá trị nhiệt độ trung bình (đơn vị độ C)
- R là giá trị tổng lượng mưa (đơn vị milimét)
- Chuẩn sai: giá trị nhiệt độ/lượng mưa chênh lệch so với TBNN (đơn vị: độ C/milimét)
- Tỷ chuẩn: giá trị tổng lượng mưa chênh lệch so với TBNN (đơn vị phần trăm)

Chi tiết tin