• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ HẬU THỜI HẠN THÁNG CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC

BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ HẬU THỜI HẠN THÁNG CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC

Dự báo xu thế khí hậu tháng thời kỳ từ 01-31/12/2022
- Xu thế nhiệt độ trung bình: Trong thời kỳ dự báo nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ (Hình 3a).
- Xu thế lượng mưa: TLM tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ, có nơi cao hơn từ 20-50mm; các khu vực còn lại phổ biến cao hơn từ 40-80mm, đặc biệt khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 70-150mm, có nơi cao hơn 200mm so với TBNN cùng thời kỳ (Hình 3b).
- Cảnh báo: Trong thời kỳ dự báo vẫn còn khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông. Trong tháng, KKL gia tăng cường độ và tần suất, các tỉnh miền Bắc có nhiều ngày nền nhiệt độ ở ngưỡng trời rét, trong đó rét đậm có khả năng tập trung trong thời đoạn ngắn vào thời kỳ đầu và cuối tháng.

Dự báo nhiệt độ, lượng mưa từ ngày 01 đến ngày 31/12/2022

Khu vực dự báo Thời kỳ 01-10/12 Thời kỳ 11-20/12 Thời kỳ 21-31/12 Cả thời kỳ
Ttb (oC) R(mm) Ttb (oC) R(mm) Ttb (oC) R(mm) Ttb (oC) R(mm)
Sơn La (Tây Bắc) 15,5-16,5 5-15 16,0-17,0 5-15 14,5-15,5 5-15 15,0-16,0 20-40
Việt Trì (Việt Bắc) 18,0-19,0 5-15 18,0-19,0 <10 16,5-17,5 <10 17,0-18,0 10-30
Hải Phòng (Đông Bắc) 18,0-19,0 5-15 17,5-18,5 <10 16,5-17,5 <10 17,0-18,0 10-30
Hà Đông (Đồng Bằng Bắc Bộ) 18,0-19,0 5-15 17,5-18,5 <10 16,5-17,5 <10 17,5-18,5 10-30
Vinh (Bắc Trung Bộ) 19,0-20,0 40-70 18,0-19,0 20-40 17,5-18,5 10-20 18,0-19,0 50-100
Huế (Trung Trung Bộ) 22,0-23,0 300-400 20,0-21,0 150-250 19,0-20,0 60-100 20,5-21,5 500-700
Nha Trang (Nam Trung Bộ) 26,0-27,0 100-200 25,0-26,0 70-120 23,5-24,5 30-60 25,0-26,0 250-350
Buôn Ma Thuột (Tây Nguyên) 22,5-23,5 15-30 22,0-23,0 20-40 20,5-21,5 5-15 22,0-23,0 40-80
Châu Đốc (Nam Bộ) 26,5-27,5 30-60 25,5-26,5 20-40 25,0-26,0 15-30 25,5-26,5 70-120
 

Chi tiết tin