• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ HẬU THỜI HẠN THÁNG CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC (Từ ngày 01-31/01/2023)

BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ HẬU THỜI HẠN THÁNG CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC (Từ ngày 01-31/01/2023)

BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ HẬU THỜI HẠN THÁNG CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC
(Từ ngày 01-31/01/2023)


- Xu thế nhiệt độ trung bình: Trong tháng 01/2023 nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến cao hơn 0,50C; riêng khu vực Đông Bắc Bộ cao hơn từ 0,5-1,00C so với TBNN cùng thời kỳ, các khu vực khác phổ biến thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ khoảng 0,50C.

- Xu thế lượng mưa: TLM tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ thấp hơn từ 5-20mm so với TBNN, các khu vực còn lại cao hơn khoảng 10-30mm; riêng khu vực Trung Trung Bộ cao hơn từ 30-60mm so với TBNN cùng thời kỳ.
- Cảnh báo: Trong tháng 01/2023, khả năng KKL hoạt động có cường độ yếu hơn so với trung bình, tuy nhiên rét đậm, rét hại vẫn có khả năng xảy ra và tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ. Ngoài ra, rãnh áp thấp xích đạo vẫn có khả năng gây mưa trái mùa tại các tỉnh phía Nam, đồng thời vẫn còn nguy cơ xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực phía Nam Biển Đông.

 Dự báo nhiệt độ, lượng mưa từ ngày 01-31/01/2023

Khu vực dự báo

Thời kỳ 01-10/01

Thời kỳ 11-20/01

Thời kỳ 21-31/01

Cả thời kỳ

Ttb (oC)

R(mm)

Ttb (oC)

R(mm)

Ttb (oC)

R(mm)

Ttb (oC)

R(mm)

Sơn La (Tây Bắc)

16,0-17,0

<5

15,5-16,5

<5

15,0-16,0

<5

15,0-16,0

5-15

Việt Trì (Việt Bắc)

17,5-18,5

10-20

16,5-17,5

<5

16,0-17,0

5-10

16,5-17,5

15-30

Hải Phòng (Đông Bắc)

18,0-19,0

15-30

17,0-18,0

5-10

16,0-17,0

5-10

17,0-18,0

25-50

Hà Đông (Đồng Bằng Bắc Bộ)

18,0-19,0

15-30

17,0-18,0

5-10

16,5-17,5

5-10

17,0-18,0

25-50

Vinh (Bắc Trung Bộ)

18,5-19,5

25-50

18,0-19,0

5-10

17,5-18,5

5-10

18,0-19,0

40-70

Huế (Trung Trung Bộ)

19,5-20,5

80-150

20,0-21,0

20-40

19,0-20,0

50-80

19,5-20,5

150-250

Nha Trang (Nam Trung Bộ)

23,5-24,5

80-150

23,5-24,5

20-40

23,5-24,5

15-30

23,5-24,5

100-200

Buôn Ma Thuột (Tây Nguyên)

20,5-21,5

25-50

20,5-21,5

5-10

21,0-22,0

<5

20,5-21,5

30-60

Châu Đốc (Nam Bộ)

25,0-26,0

20-40

24,0-25,0

5-10

25,0-26,0

<5

25,0-26,0

25-50

Ghi chú:                                  

- Ttb là giá trị nhiệt độ trung bình (đơn vị độ C);

- R là giá trị tổng lượng mưa (đơn vị milimét);

- Chuẩn sai là giá trị nhiệt độ/lượng mưa chênh lệch so với TBNN (độ C/milimét);

- Tỷ chuẩn là giá trị tổng lượng mưa chênh lệch so với TBNN (phần trăm).

Chi tiết tin