• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ HẬU THỜI HẠN THÁNG TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC (Từ ngày 01-31/10/2023)

BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ HẬU THỜI HẠN THÁNG TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC (Từ ngày 01-31/10/2023)

Dự báo xu thế khí hậu tháng thời kỳ từ 01-31/10/2023
          - Nhiệt độ trung bình: Trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn so với TBNN hơn từ 0,5-1,00C, có nơi cao hơn 
           - Lượng mưa: Trong tháng 10/2023, TLM trên khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với TBNN (cao hơn từ 5-15%); khu vực Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ dưới (thấp hơn từ 5-15) so với TBNN cùng thời kỳ
          - Cảnh báo thời tiết nguy hiểm:
+ Trong tháng 10/2023, bão và ATNĐ có khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông khoảng từ 01-02 cơn và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
+ Không khí lạnh trong tháng 10/2023 sẽ bắt đầu có xu hướng hoạt động gia tăng dần về tần suất và cường độ.
+ Các đợt mưa vừa, mưa to vẫn tiếp tục có khả năng xảy ra tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.
+ Mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá: Hiện tượng mưa dông, lốc và sét có thể kèm theo mưa đá vẫn tiếp tục xuất hiện trên phạm vi toàn quốc.
- Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế-xã hội: Trong thời tháng 10/2023, bão/ATNĐ, gió mùa Tây Nam và không khí lạnh có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển, có thể ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân. Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

Chi tiết tin