• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ HẬU THỜI HẠN THÁNG TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC (Từ ngày 11/10-10/11/2023)

BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ HẬU THỜI HẠN THÁNG TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC (Từ ngày 11/10-10/11/2023)

Dự báo xu thế khí hậu tháng thời kỳ từ 11/10-10/11/2023

- Nhiệt độ trung bình: Trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn so với TBNN hơn từ 0,5-1,00C, có nơi cao hơn.

- Lượng mưa: Trong thời kỳ từ 11/10-10/11/2023, TLM trên khu vực Bắc Bộ, phía Bắc khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến xấp xỉ trên đến cao hơn so với TBNN (cao hơn từ 10-30%); Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với TBNN (cao hơn từ 5-15%); khu vực phía Nam của Bắc Trung Bộ, Trung và Nam Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN cùng thời kỳ (thấp hơn từ 5-15%).

- Cảnh báo thời tiết nguy hiểm:
+ Trong thời kỳ từ 11/10-10/11/2023, có khả năng xuất hiện khoảng từ 01-02 cơn bão/ATNĐ trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
+ KKL trong thời kỳ 11/10-10/11/2023 có tiếp tục có xu hướng hoạt động gia tăng dần về tần suất và cường độ.
+ Các đợt mưa vừa, mưa to tiếp tục có khả năng xảy ra và tập trung tại khu vực Trung Bộ; Tây Nguyên và Nam Bộ có nhiều ngày mưa rào và dông, trong đó cục bộ có mưa vừa, mưa to.
+ Hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá: Tiếp tục xuất hiện trên phạm vi toàn quốc.

- Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế-xã hội: Trong thời kỳ 11/10-10/11/2023, bão/ATNĐ, KKL có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển, gây ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân. Thời kỳ này cũng là thời gian chính của mùa mưa tại khu vực Trung Bộ, do vậy các đợt mưa lớn do ảnh hưởng của các hình thế thời tiết như KKL kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động gió Đông trên cao sẽ gây các đợt mưa lớn trên khu vực, do vậy đề phòng nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất đá trên khu vực. Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.
(Chi tiết xem tệp đính kèm)

Chi tiết tin