• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ HẬU THỜI HẠN THÁNG TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC (Từ ngày 21/8-20/9/2023)

BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ HẬU THỜI HẠN THÁNG TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC (Từ ngày 21/8-20/9/2023)

Dự báo xu thế khí hậu tháng thời kỳ từ 21/8-20/9/2023
- Xu thế nhiệt độ trung bình: Nhiệt độ trung bình từ ngày 21/8-20/9/2023 tại độ tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 0,5-1,00C; các khu vực còn lại phổ biến cao hơn khoảng 0,50C so với TBNN cùng thời kỳ.
- Xu thế lượng mưa: Trong thời kỳ từ 21/8-20/9/2023, TLM tại các khu vực trên cả nước phổ biến cao hơn từ 5-15%, có nơi cao hơn so với TBNN; riêng khu vực Bắc Bộ TLM thấp hơn từ 5-15% so với TBNN cùng thời kỳ.
- Cảnh báo thời tiết nguy hiểm:
+ Trong thời kỳ từ 21/8-20/9/2023, bão và ATNĐ có khả năng xuất hiện từ 01-02 cơn trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ.
+ Nắng nóng: Trong thời kỳ dự báo, nắng nóng vẫn có khả năng xuất hiện cục bộ tại khu vực Bắc Bộ và diện rộng tại khu vực Trung Bộ đan xen giữa các đợt mưa; riêng tại Trung Bộ có thể xuất hiện những ngày có nắng nóng gay gắt cục bộ.
+ Mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá: Trong thời kỳ dự báo dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hoạt động trên khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ, do vậy Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có nhiều ngày mưa rào và dông, có ngày xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to tập trung trong giai đoạn từ nay cho đến khoảng 10 ngày đầu tháng 9. Ngoài ra, ở Tây Nguyên và Nam Bộ do chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên tiếp tục có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trên phạm vi cả nước.
- Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội: Trong thời kỳ dự báo, có khả năng hình thành ATNĐ/Bão trên Biển Đông, gió mùa Tây Nam gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản của ngư dân. Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn, nắng nóng, dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

Chi tiết tin