Thời tiết Huế

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 4h 20/06/2021
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 88
 • Hướng gió
  : Gió nam - tốc độ: 1 m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ hai 21/06/2021
40°C
27°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Thứ ba 22/06/2021
39°C
27°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Thứ tư 23/06/2021
37°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ năm 24/06/2021
36°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ sáu 25/06/2021
37°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ bảy 26/06/2021
35°C
27°C
Ít mây, trời nắng nóng
Chủ nhật 27/06/2021
37°C
25°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ hai 28/06/2021
38°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ ba 29/06/2021
38°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua