• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT THÁNG 01 NĂM 2021 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC

NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT THÁNG 01 NĂM 2021 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC

Trong tháng 01/2021, không khí lạnh (KKL) hoạt động mạnh nên xuất hiện nhiều ngày rét kéo dài.Tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khoảng 3-4 đợt rét đậm, rét hại. Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xuất hiện như sương muối, băng giá tại khu vực các tỉnh vùng núi phía Bắc; mưa dông trái mùa tại các tỉnh phía Nam. Tại Trung Bộ có thể xuất hiện mưa, mưa vừa đến mưa to do ảnh hưởng của KKL kết hợp với nhiễu động gió Đông.
Nhiệt độ trung bình tháng tại Bắc Bộ, Trung Bộ phổ biến thấp hơn khoảng 0,5-1,00C so với giá trị trung bình nhiều năm (TBNN), các nơi khác ở mức xấp xỉ TBNN.
Trong tháng, tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến ít mưa, tổng lượng mưa (TLM) thấp hơn TBNN cùng thời kỳ.
Dải áp thấp xích đạo kết hợp với nhiễu động gió Đông hoạt động trong nửa đầu tháng nên TLM tại Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ phổ biến 50-100mm, có nơi cao hơn. Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa trái mùa trong tuần đầu tháng 01 với TLM phổ biến 10-25mm, nửa cuối tháng tại khu vực ít có mưa.
a) Thi k 10 ngày đầu tháng (01-10/01/2021):Do chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc có cường độ mạnh, rét đậm, rét hại tiếp tục duy trì trong khoảng ba, bốn ngày đầu tháng.Sau đó KKL có khả năng tăng cường vào khoảng ngày 5-6/01 và ngày 9-10/01. Cần đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xuất hiện như sương muối, băng giá tại khu vực các tỉnh vùng núi phía Bắc.
Nhiệt độ trung bình thời kỳ này ở Bắc Bộ và Trung Bộ ở mức thấp hơn so với giá trị TBNN cùng thời kỳ, Tây Nguyên và Nam Bộ ở mức xấp xỉ so với giá trị TBNN cùng thời kỳ. Lượng mưa khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ, trong đó tại Nam Bộ mưa trái mùa có khả năng xuất hiện trong tuần đầu tháng 01 với TLM phổ biến 10-25mm. Riêng tại các tỉnh Nam Trung Bộ có TLM cao hơn TBNN từ 10-20%.
b) Thi k 10 ngày gia tháng (11-20/01/2021):Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức thấp hơn giá trị TBNN khoảng 0.5 độ. Lượng mưa trên toàn quốc phổ biến thấp hơn TBNN cùng thời kỳ.
c) Thi k 11 ngày cui tháng (21-31/01/2021):Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc ở mức thấp hơn giá trị TBNN khoảng 0.5 độ. Lượng mưa trên toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.