• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT THÁNG 01 NĂM 2022 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC

NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT THÁNG 01 NĂM 2022 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC

Trong 10 ngày đầu tháng 01/2022, MJO ít tác động tới thời tiết khu vực phía Nam Việt Nam. Trong tháng, các đợt không khí lạnh (KKL) tiếp tục hoạt động, tuy nhiên cường độ và tần suất không mạnh như thời kỳ này hàng năm. Khoảng nửa cuối tháng, có khả năng rãnh áp thấp trong đới gió Tây trên 5000m thiết lập kết hợp hoạt động của KKL, gây mưa, mưa rào tập trung tại khu vực vùng núi Bắc Bộ, nền nhiệt giảm so với thời kỳ nửa đầu tháng.
Nửa đầu tháng, khu vực Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào, sau mưa giảm dần, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng, riêng vùng ven biển Nam Bộ khả năng xuất hiện mưa trái mùa cục bộ.
a) Thi k 10 ngày đầu tháng (01-10/01/2022): Trong một, hai ngày đầu tháng và khoảng ngày 05, ngày 08/01 KKL liên tục được tăng cường nhưng có cường độ yếu. Trong tuần đầu tháng 01/2022 thời tiết phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu vực ven biển, hai ngày đầu và từ ngày 05-07, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều hửng nắng. Bắc Bộ trời rét, vùng núi có rét đậm trong ngày 01-02/01, sau rét tập trung vào đêm và sáng.
Do ảnh hưởng đới gió Đông Bắc của KKL, khu vực Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to; khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, từ ngày 03/01 nhiệt độ có xu hướng tăng. Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng, riêng ven biển Nam Bộ có mưa rào cục bộ.
Tổng lượng mưa (TLM) tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến dưới 15mm, khu vực Trung và Nam Trung Bộ: 40-70mm, có nơi cao hơn; Tây Nguyên - Nam Bộ phổ biến dưới 15mm, riêng ven biển Nam Bộ có nơi 20-30mm. Nhiệt độ tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến cao hơn từ 0,5-1,50C, khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận cao hơn từ 0,5-1,00C, các khu vực còn lại phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm (TBNN).
 b) Thi k 10 ngày gia tháng (11-20/01/2022): Nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1,00C so với TBNN, các nơi khác xấp xỉ TBNN. TLM tại Bắc Bộ: 10-20mm, riêng vùng núi có nơi cao hơn,  tại Bắc Trung Bộ phổ biến dưới 15mm, Trung và Nam Trung Bộ: 20-40mm, có nơi cao hơn; Tây Nguyên - Nam Bộ phổ biến dưới10mm.
c) Thi k11 ngày cui tháng (21-31/01/2022): Nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1,00C, các nơi khác cao hơn khoảng 0,50C so với  TBNN. TLM tại Bắc Bộ phổ biến dưới 15mm, vùng núi phía Bắc: 15-30mm, tại Bắc Trung Bộ phổ biến dưới 15mm, Trung và Nam Trung Bộ: 20-40mm, có nơi cao hơn; Tây Nguyên - Nam Bộ phổ biến dưới 10mm.

Chi tiết tin