• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT THÁNG 4 NĂM 2021 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC

NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT THÁNG 4 NĂM 2021 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC

Trong 10 ngày đầu tháng 4/2021, MJO trong pha thuận lợi hình thành đối lưu nên có khả năng gây mưa cho khu vực phía Nam Việt Nam. Không khí lạnh (KKL) hoạt động với cường độ yếu, có xu hướng lệch Đông. Số ngày nắng nóng trong tháng 4/2021 ít hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ nhưng nhiều hơn so với năm 2020. Gió Tây Nam ở phía Nam có khả năng hoạt động trong khoảng 10 ngày cuối tháng.
a) Thi k 10 ngày đầu tháng (01-10/4/2021): do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây, nắng nóng duy trì trên diện rộng ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ trong khoảng 2 ngày đầu. Sau đó, khoảng đêm ngày 03/4, do ảnh hưởng của KKL lệch Đông kết hợp rãnh gió Tây trên mực 5000 mét, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác; khu vực Tây Bắc Bộ và vùng núi Việt Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Khu vực phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ trong 4 ngày đầu tháng có mưa rào và dông về chiều tối. Tổng lượng mưa (TLM) tại Bắc Bộ ở ngưỡng xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ, phía Tây Bắc Bộ và vùng núi Việt Bắc cao hơn từ 30-50%; Trung Trung Bộ thấp hơn 20-40% và Nam Bộ cao hơn 15-30%, các khu vực còn lại phổ biến xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình trên cả nước ở ngưỡng cao hơn từ 0,5-1,00C so với TBNN cùng thời kỳ, trong đó khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn từ 1,0-2,00C, có nơi trên 2,00C.
b) Thi k 10 ngày gia tháng (11-20/4/2021): Nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước phổ biến xấp xỉ, riêng khu vực Bắc và Trung Trung Bộ thấp hơn 0,5-1,00C so với TBNN. TLM trên toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với giá trị TBNN, riêng khu vực Bắc, Trung Trung Bộ và Tây Nguyên cao hơn 20-40%; Nam Bộ cao hơn 30-50% so với TBNN.
c) Thi k 10 ngày cui tháng (21-30/4/2021): Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc ở mức thấp hơn từ 0,5-1,00C so với TBNN cùng thời kỳ. Lượng mưa tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc, Trung Trung Bộ và Tây Nguyên cao hơn 20- 40%, Nam Bộ cao hơn 30-50%; các khu vực còn lại xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.


Chi tiết tin