• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2020 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC

NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2020 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC

NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2020 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC
 
1. NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT ĐẶC BIỆT TRONG THÁNG
Tuần đầu tháng 9/2020, MJO hoạt động yếu, do đó sự đóng góp về lượng mưa không nhiều cho hầu hết khu vực của Việt Nam.
Dự báo, nửa cuối tháng 9/2020 dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh, có khả năng xuất hiện 01-02 xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực biển Đông (gây mưa lớn trên diện rộng ở khu vực Trung Bộ và phía Bắc Tây Nguyên). Trong tháng, tại Bắc Bộ có khả năng xuất hiện 03 đợt mưa dông; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang là thời kỳ mùa mưa nên sẽ xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và dông (nửa cuối tháng có khả năng xuất hiện mưa vừa đến mưa to). Không khí lạnh gia tăng hoạt động trong giai đoạn nửa cuối tháng 9, gây giảm nhiệt ở Bắc Bộ nhưng nhiệt độ trung bình tháng trên toàn quốc phổ biến vẫn cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ từ 0,5-1,00C.
a) Thời kỳ từ ngày 01-10/9/2020: Từ ngày 01-05/9, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng. Từ ngày 06, ngày 07 khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, nhiệt độ ở cả Bắc Bộ và Trung Bộ đều có xu hướng giảm. Tây Nguyên và Nam Bộ có rào và dông về chiều và tối. Tổng lượng mưa (TLM) ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn TBNN cùng thời kỳ từ 20-40%; các khu vực khác thấp hơn từ 10-25% so với TBNN cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn (TBNN) cùng thời kỳ từ 1,0-1,50C, các nơi khác cao hơn từ 0,5-1,00C.
b) Thi k từ ngày 11-20/9/2020: TLM ở hầu khắp các nơi trên cả nước ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ; riêng khu vực Nam Bộ ở mức cao hơn TBNN cùng thời kỳ khoảng 10-25%. Nhiệt độ phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1,00C so với TBNN cùng thời kỳ.
c) Thi k từ ngày 21-30/9/2020: TLM ở khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức cao hơn từ 10-15% so với TBNN cùng thời kỳ, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn TBNN cùng thời kỳ từ 15-25%, có nơi trên 30%. Nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ, riêng Bắc Bộ cao hơn TBNN cùng thời kỳ từ 0,5-1,00C.

Chi tiết tin